paczkomaty 24/7

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne
 • Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.orga-mate.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Sklep www.orga-mate.pl jest prowadzony przez firmę:
orgamate Agnieszka Rodzik-Prochacka
Bahnhofstrasse 13a, 15-328 Küstriner Vorland
tel. : +48 887150011
e-mail: poczta@orga-mate.pl
 www.orga-mate.pl
 • Zakup w sklepie internetowym www.orga-mate.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. Procedura składania i realizacji zamówień
 • Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
 • By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 • Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma orga-mate zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 • Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 • Firma orga-mate zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.orga-mate.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 •  Firma wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 • Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową,  indywidualny odbior zakupionego towaru jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub drogą mailową.
III. Procedura składania reklamacji i zwrotów
Reklamacje
 • Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, tzn. reklamacja jest uzasadniona, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep orga-mate.pl
 • Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą e-mailową. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności dostawcy towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu.
 • Sprzedający ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację, pod warunkiem, że została ona zgłoszona do tygodnia po otrzymaniu przesyłki. Wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie wraz z otrzymaną fakturą (rachunkiem) i przesłać do firmy orga-mate na adres: ul. Polna 8, 66-415 Chwalęcice
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Klient.  Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar.
 • Z chwilą zapłaty oraz pokwitowania odbioru przesyłki, wszelkie prawa własności do niej przechodzą na Nabywcę. Dotyczy to również ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a szczególnie ryzyka utraty lub uszkodzenia.
 Zwroty
 • Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 • Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta.
 • Towar zwracany  nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym,  nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.
 • Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
 • Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego przedmiotu.
 • W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy.
 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: orga-mate, ul. Polna 8, 66-415 Chwalęcice,  lub nie odbierać przesyłki.
IV.Postanowienia końcowe
  Zawartość witryny internetowej sklepu www.orga-mate.pl, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 543.Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producenta.Sklep internetowy www.orga-mate.pl nie wypożycza oferowanych towarów do testowania i z tego powodu Nabywca nie może odstąpić od umowy kupna. Oferta ważna tylko na terenie Polski. Ryzyko związane z używaniem oraz spożywaniem zakupionych produktów wbrew instrukcji użycia, leży w całości po stronie Nabywcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za szeroko rozumiane, obchodzenie się z towarem.Składając zamówienie, Klient akceptuje powyższy regulamin. Wszystkie opisy i zdjęcia umieszczone na stronie www.orga-mate.pl są własnością naszej firmy, a ich kopiowanie jest pogwałceniem praw autorskich.

 

Strona głównaStrona główna