paczkomaty 24/7

Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru
 • Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 • Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta.
 • Towar zwracany  nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym,  nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.
 • Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
 • Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego przedmiotu.
 • W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy.
 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: orga-mate, ul. Polna 8, 66-415 Chwalęcice,  lub nie odbierać przesyłki.
Procedura reklamacji

 

 • Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, tzn. reklamacja jest uzasadniona, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep orga-mate.pl
 • Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą e-mailową. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności dostawcy towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu.
 • Sprzedający ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację, pod warunkiem, że została ona zgłoszona do tygodnia po otrzymaniu przesyłki. Wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie wraz z otrzymaną fakturą (rachunkiem) i przesłać do firmy orga-mate na adres: ul. Polna 8, 66-415 Chwalęcice
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Klient.  Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar.
 • Z chwilą zapłaty oraz pokwitowania odbioru przesyłki, wszelkie prawa własności do niej przechodzą na Nabywcę. Dotyczy to również ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a szczególnie ryzyka utraty lub uszkodzenia.

 

Strona głównaStrona główna